Langdurige netelroos uitgelokt door een externe factor
(chronische induceerbare urticaria)1-2

Uitleg door middel van 8 vragen en antwoorden

Induceerbaar? 
Deze langdurige netelroos wordt uitgelokt (geïnduceerd) door externe fysische factoren (krabben, koud, druk,...) of andere factoren die eerder zelden voorkomen.

Meer details over de uitlokkende factoren van induceerbare netelroos.

Chronisch? 
Dit betekent dat de ziekte minimum 6 weken duurt.

Wie wordt erdoor getroffen?
20.000 Belgen lijden eraan! Vooral volwassenen.

Is het een allergie?
Nee. Langdurige netelroos (chronische urticaria) is een inflammatoire aandoening, maar is géén allergie en evenmin een voedingsintolerantie.

Is het besmettelijk? 
Nee.

Wat veroorzaakt netelroos?
Een overmatige activering van bepaalde cellen van het immuunstelsel, de mastocyten.

Hoe ermee omgaan?
Doe beroep op uw behandelende arts of uw dermatoloog.

Hoe geraak je ervan af?
Het doel van de behandeling is vooral het wegnemen van de oorzaak van de ziekte en daarna het controleren van de symptomen met behulp van een behandeling met geneesmiddelen.

De oorzaak wegnemen is soms moeilijk te realiseren. In dat geval, laat u helpen door een deskundige.

Doe de test

Welk mechanisme speelt een rol bij het ontwikkelen van netelroos?

Bij patiënten die lijden aan netelroos worden de mastocyten overmatig geactiveerd. Dit leidt tot een nutteloze ontstekingsreactie en de kenmerkende symptomen van netelroos.

In ons lichaam vervullen de mastocyten zowat de rol van ‘grenspolitie’. Deze cellen van het immuunsysteem bevinden zich vooral op plaatsen waar het lichaam rechtstreeks in contact komt met de omgeving en dus met name op de huid, maar ook op de slijmvliezen van het spijsverteringskanaal en in de luchtwegen.

 1. Bij netelroos gaan externe, interne of nog niet door het lichaam gekende prikkels (uitlokkende factoren) de mastocyten activeren.
 2. De mastocyten geven chemische stoffen vrij, zoals histamine, die verantwoordelijk zijn voor jeuk (pruritus).
 3. De bloedvaten zetten uit. Zwelling en roodheid verschijnen op verschillende plaatsen van de huid.
 4. De zenuwvezels worden geprikkeld. Deze transporteren het signaal van de pijn en de jeuk. Daardoor worden de mastocyten gereactiveerd. En zo ontstaat er een vicieuze cirkel.

De verschillende vormen van langdurige netelroos uitgelokt door een externe factor (chronische induceerbare urticaria)1-7

Dermografisme

In deze veel voorkomende vorm van urticaria worden de huidletsels binnen de paar minuten uitgelokt door wrijving op de huid. Er verschijnt een witachtige uitslag met duidelijke een rode rand, die erg jeukt, op de plaats waar werd gekrabt.

Koude

Koude urticaria is een van de meest voorkomende vormen van induceerbare (fysische) urticaria en wordt niet alleen waargenomen in koude klimaten, maar ook in onze streken en zelfs in de tropen. Naast lage temperaturen, kan een relatief grote temperatuurdaling inderdaad ook leiden tot de symptomen. De huid en de slijmvliezen reageren binnen enkele minuten na contact met koude lucht, koude vloeistoffen of koude objecten, met de verschijning van jeuk, roodheid en urticariële letsels. Het gebeurt soms ook dat de symptomen slechts verschijnen op het ogenblik dat de temperatuur terug stijgt. Contact met koude over een groot deel van het lichaam kan urticariasymptomen veroorzaken over het ganse lichaam, die gepaard kunnen gaan met hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, een bloeddrukdaling en zelfs bewustzijnsverlies in de meest ernstige gevallen.

Druk

Het dragen van een rugzak kan met enige vertraging het ontstaan van urticaria veroorzaken. Het mechanisme waardoor de druk op de huid de afgifte van histamine stimuleert, is nog niet met zekerheid gekend.

Verhoging van de lichaamstemperatuur

In deze vorm, die cholinerge of inspanningsurticaria wordt genoemd, gaat het verschijnen van de kenmerkende letsels en jeuk gepaard met een verhoogde lichaamstemperatuur. Meestal tijdens het beoefenen van een sport. De symptomen van deze vorm van urticaria onderscheiden zich van de symptomen van andere vormen van urticaria. Het zijn meestal bultjes met de grootte van een speldenknop, die binnen 2 tot 20 minuten na de verhoging van de lichaamstemperatuur op een rode huid verschijnen en meestal eerst in het bovenste gebied van het lichaam en de nek.

Warmte

Een zeer zeldzame vorm van induceerbare (fysische) urticaria is warmte-urticaria. Dit veroorzaakt snel jeuk, roodheid en het verschijnen van bultjes bij een passieve opwarming van de huid. Hete baden, sauna’s, warme dranken, kruidige gerechten of zonnebaden zijn typische situaties die tot een aanval van urticaria kunnen leiden. Bij provocatietesten wordt de arm ondergedompeld in een warm bad.

Licht

Bij urticaria door lichtovergevoeligheid verschijnen de kenmerkende bultjes en jeuk onder invloed van licht, en meer in het bijzonder door zonlicht. Daarom wordt urticaria door lichtovergevoeligheid in het dagelijkse taalgebruik vaak zonneallergie genoemd. Het kan soms gelinkt zijn aan een andere ziekte of aan het innemen van bepaalde geneesmiddelen, waaronder antibiotica of stoffen voor uitwendig gebruik zoals zalven die teer bevatten. Het stoppen met het gebruiken van het betrokken geneesmiddel doet de symptomen in enkele dagen verdwijnen. Men kan ervoor kiezen om zich te beschermen tegen zonlicht en daarmee de symptomen verlichten. Zonnecrèmes met een hoge beschermingsfactor bieden een eenvoudige bescherming tegen de zon.

Contacturticaria

Contacturticaria komen vaak voor en worden uitgelokt door latex, voedingsmiddelen, medicatie of ook door sommige planten en dieren. Dit type van urticaria verschijnt binnen de 15 tot 30 minuten na het contact met de huid. Contacturticaria mag niet verward worden met een andere huidaandoening, allergisch eczeem, dat pas 48 uur na het contact met de huid optreedt.

Water

Aquagene urticaria is een zeer zeldzame vorm van urticaria, dat optreedt na enkele minuten in contact te zijn met water, ongeacht de temperatuur of het zoutgehalte.

 

Meer Links

 

 1. Maurer et al. Allergy 2011; 66: 317–330.
 2. Zuberbier et al. Expert Rev. Clin. Immunol. 2015; 11: 171–180.
 3. Deacock et al. Clinical and Experimental Immunology 2008; 153: 151-161.
 4. Hochstadter et al. BMJ Case Rep 2013. doi:10.1136/bcr-2013-010441. 
 5. http://emedicine.medscape.com/article/1049978-overview.
 6. http://allergo.lyon.inserm.fr/ALLERGOLOGIE_PROFESSIONNELLE/9.5_urticaire_contact.pdf (DMT N°76 Urticaires de contact d’origine professionnelle).
 7. http://e-allergo.com/book/export/html/999 (visité le 15/9/2016).